Tunisko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
10. Apríl 2020         Aktuálny čas v Tunisku
 

Články a reportáže

Tunisko sa mô??e pýši?? nádhernými plá??ami, ?i u?? jeto pobre??ie na severe, východné alebo ju??né pobre??ie. Je to perfektná destinácia pre rodiny, priate?ov, nielen poskytujúc vodné športy ale tie?? mno??stvo ?alších aktivít. Skoro všetky dovolenkové ...
Thalasso terapia, je najpopulárnejšia procedúra v Tunisku. Táto omladzujúca kúra je dostupná po celej krajine. Revitalizuje telo ?kloveka a to pou??itím horúcej vody s kompletnom masá??ou, a bahennými zábalmi a zábalmi z morských rias. Niektoré tieto procedúry obsahujú ...
Festival za?al v roku 2006 a ponúka ka??doro?ne jedných z najlepších svetových techno house predstavite?ov. ?udia si budú môc?? u??it trance a techno akcie v hotelových kluboch okolo Gammartu. Na festivale sa u?? zú?astnili napríklad Ralph Kyau a Steven Moebius Albert, (www.youtube.com/KyauandAlbertTV) nemecké ...
Téma tohtoro?ného tradi?ného hudobného festivalu bude "Tozeur, orientálny, africký". Na festivale sa oslávi inaugura?ný rok 2008, kedy bol tento ro?ník sonzorovaní tuniským telekomom a mestskou radnicou. Prídu sem umelci zviacerých krajín ako napríklad Tuniska, Egyptu, Indie ...
Ka??dý rok sa koná v Tunise jazzový festival, na ktorý prichádzajú renomovaný jazzový hudobníci. V??dy je ve?mi zaujímavý hudobný program, ale sú pripravené aj ?alšie lákavé aktivity. Bli??šie informácie a presný hudobný program nájdete ...
Termín je od 26.-28.3. 2009. Bude otvorený ve?kou show so spoluprácou s ?udovými umeleckými skupinami pochádzajúcich zrôznych ?astí krajiny, ale aj zostatných krajín. Tento ro?ník bude význa?ný aj predstavením rôznych remesiel, konskými predstaveniami a rôznymi ...
Potápanie sa v tusniských vodách umo??ní turistom odhali?? tajomstvá v h?bke Stredozemného mora. Nájdete tu rôzne druhy flóry aj fauny a dokonca aj pozostatky z druhej svetovej vojny. Tunisko sa mô??e píši?? svojimi bezpe?nými a ?istými plá??ami, ktorú sú perfektnou ...
Vä?šina ?udí pri pomyslení na Tusniko, ako prvé myslí na piesok. V predstave majú dlhé pieso?naté plá??e pozd??? Stredozemného mora, alebo pôsobivú Saharskú púš??, ktorá láka na dobrodru??stvá na ??avom chrbte, ?i za volantom Jeepu. Ve?a milovníkov ...
Sviatky a slávnosti sa vTunisku konajú po celý rok. Niektoré festivaly dokonca nadobudli medzinárodný význam. Okrem osláv nábo??enských sviatkov, ktoré sa nikde verejne neprezentujú, sa mô??u všetkých akcií turisti zú?astni??. Dátumy konania festivalov však ...
Zájazdy a letenky Tunisko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Tunisku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Tuniska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť.
Videá z Tuniska
Aktu??lne po?asie v Tunisku
Sousse
max. ° C
min. ° C
Monastir
max. ° C
min. ° C
Sfax
max. ° C
min. ° C
Kairouan
max. ° C
min. ° C
Tunis
max. ° C
min. ° C
Menová kalkulačka
Euro =
Tuniský dinár
Tunisko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.