Tunisko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
10. Apríl 2020         Aktuálny čas v Tunisku
 

Články a reportáže

Festivaly a sl??vnosti

Sviatky a slávnosti sa v Tunisku konajú po celý rok. Niektoré festivaly dokonca nadobudli medzinárodný význam. Okrem osláv nábo??enských sviatkov, ktoré sa nikde verejne neprezentujú, sa mô??u všetkých akcií turisti zú?astni??.

Dátumy konania festivalov však nie sú presne stanovené a ka??doro?ne sa menia. Presné dátumy a doby konania týchto akcií sa vyhlasujú prostredníctvom oznamovacíh prostriedkov. Poprípade podrobné informácie je mo??né získa?? v kanceláriách ONTT (Tuniského národného úradu pre cestovný ruch).

Obyvatelia zastávajú názor, ??e oslavova?? sa dá takmer všetko, ak u?? ide o príchod jari, letnú ??atva alebo rybársku sezónu. Rada akcií sa koná v priestoroch krásnych starobylých pamiatok, ?o ur?ite pridá na ú??asnej atmosfére podujatia.

Na prelome decembra a januára prebieha v meste Douz Saharský festival, ktorý trvá 4 dni. P??vodne bol nazývaný aj ??aví festival, ide o festival tradi?ných tuniských hier so závodom tiav, arabských koní a  tie?? chrtov. Centrálnu udalos?? však vytvára ka??doro?ná poézia, ktorú takýmto spôsobom neustále udr??iavajú. Poézia je pre ?udí základným komunika?ným prostriedkom púšte.

V marci sa v Kekennah oslavuje jedine?ný festival  chobotníc. Vä?sinou koncom marca, za?iatkom apríla sa koná kultúrny festival ?udového umenia a tradícií v Tatouine a tie?? festival pomaran?ovníkových kvetov, pova??ovaný tie?? za oslavu jari v meste Nabeul.

V máji usporiadava Sfarx festival ?udovej hudby a umenia.

Koniec mája je v El Haouaria slávnos?? dravcov, kde sú??a??ia dravci a ich sokoliari.

Letné mesiace sú na konanie festivalov ako stvorené a ich mno??stvo je naozaj hojné.

Medzinárodný festival symfonickej a klasickej hudby je spojený s mestom El Jem, koná sa v júlí v  amfiteátri.

V júli sa v meste La Goulette oslavuje varietné predstavenie Karaka a v meste Hammam-lif sa koná festival Bou Kornine. Ďalším júlovým festivalom je aj nezabudnute?ný festival Noci v Madhii.

Taktie?? festival divadelných predstavení v meste Dougga, kde sa hrajú klasické  a antické hry v starobylom rímskom amfiteátri.

Sviatok mora a folklóru, nazývaný tie?? ako festival Sirén, oslavujú ostrovy Kerkenna v júli, auguste. Konajú sa tu rôzne športové sú??a??e, mu??ské tance, rybárske závody.

Festival poózie v Monastire s koná v máji, je tu mo??né vidie?? folklórne predstavenia na promenáde a v mestskom divadle.

Festival Aoussou v meste Sousse je prehliadkou varietných predstavení v bývalom rímskom divadle a koná sa v rozmedzí júla a augusta, rovnako ako medzinárodný festival rôznych predstavení v kultúrnom stredisku v Kartágu. Konajú sa tu rôzne hudobné, divadelné predstavenia, balet, ?udové tance, ale aj filmy v amfiteátri. Obdobný festival usporiadáva taktie?? mesto Hammamet. V Hammamete sa v júli tie?? oslavuje festival mora, kde sú sú??a??e vo vodných športoch, jazdy na lodi, hry na plá??i.

V auguste Djerba oslavuje folklór a improvizované prestavenie festivalom d'Ulysse, k pamiatke Odyssea, opä?? mo??no vidie?? typické tance a pesni?ky ostrova.

V Tabarke  sa v lete tie?? usporadúva d??ezzový festival, latinský festival ale aj festival svetovej hudby.

V hlavnom meste Tunis je samozrejme najvä?ší po?et rôznych akcií po?as celého roka.  Významným je festival Kartága, kde sú opä?? rôzne hudobné aj divadelné predstavenia. Treba tie?? spomenú?? nemenej známy medzinárodný filmový festival a filmový festival arabského a afrického filmu, ktorý sa koná ka??dé 2 roky v októbri.

November je mesiacom, kedy sa na ostrove Djerba koná festival bábkového divadla. Mesto Tozeur sa mô??e zase pochváli?? festivalom oázy koncom decembra, konajú sa tu preteky na ??avách,  jazdecké hry, mo??te vidie?? tradi?né ?udové umenie, predstavujú sa tu aj zaklína?i hadov.

 

Zájazdy a letenky Tunisko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Tunisku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Tuniska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť.
Videá z Tuniska
Aktu??lne po?asie v Tunisku
Sousse
max. ° C
min. ° C
Monastir
max. ° C
min. ° C
Sfax
max. ° C
min. ° C
Kairouan
max. ° C
min. ° C
Tunis
max. ° C
min. ° C
Menová kalkulačka
Euro =
Tuniský dinár
Tunisko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.