Tunisko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
10. Apríl 2020         Aktuálny čas v Tunisku
 

Fakty o krajine

Zoznam turistických atrakcií Tuniska by k?udne vysta?il pre dvakrát tak ve?kú krajinu. Od horúcich prame??ov v Hamman Mellegue ešte z ?ias Rimanov, po vesmírne kulisy Hviezdnych vojen (ich ?asti sa natá?ali v Matmata), jeho bohatá mesa?ná krajina za??ila viac dobrodru??stva ne?? krajiny Nového Sveta ...
Tunisko vás finan?ne nezruinuje, najmä nie západniarov. Vä?šinou sa dá zohna?? ?istá izba za asi 5 USD na osobu, a hlavné jedlá sa v miestnych reštauráciách pohybujú okolo 4 USD. Ak budete naozaj šetri??, doká??ete vy??i?? s tak 15 USD na de??, ale viac si toho u??ijete s rozpo?tom ...
Tunisko mo??no je najmenšou krajinou severnej Afriky, ale jeho strategická poloha mu zaistila históriu plnú mnohých udalostí. Feni?ania, Rimania, Vandali, Byzan??ania, Arabi, Otománi aFrancúzi, tí všetci sa tadia?to kedysi prehnali. Prví ?udia, ktorí sem vkro?ili, bola pravdepodobne skupina ?udí ...
Pôvodnými obyvate?mi Tuniska boli Berberi, ale vlny imigrantov po stáro?ia sem priniesli Feni?anov, ??idov, Rimanov, Vandalov a Arabov. V 17. storo?í tu bol ve?ký príliv španielskych Moslimov a otomanskí Turci tie?? prispeli svojou troškou do obrovského etnického mixu. Štátnym nábo??enstvom ...
Tvarom krajina pripomína dobre zaseknutý klin medzi Al??írskom a Líbiou. Tunisko prevyšujú jeho africký susedia, hoci nie je ove?a menšie ako vä?šina stredomorských krajín. Stredozemné more omýva asi 40% hranice krajiny, priamo severne le??ia Sardínia a Korzika, ?alej severovýchodne ...
Islamský kalendár (alebo Hjira) je o celých 11 dní kratší ako gregoriánsky (západný), tak??e dni vo?na a štátne sviatky sú ka??dý rok o 11 dní skôr. Ras as-Sana je islamská oslava nového roka, po?as nasledujúcich pár rokov sa bude kona?? v apríli. ...
Vä?šina turistov, ktorí ka??dý rok navštívia Tunisko, sem príde lietadlom. Najdôle??itejšími letiskami pre medzinárodné lety sú Tunis-Kartágo, Monastir a Jerba, z ?asu na ?as vezmú let aj Tabarka a Tozeur. Národná letecká spolo?nos?? Tunis Air lieta do ...
Tunisko má dobre rozvinutú dopravnú sie??, medzi skoro ka??dým významným mestom a hlavným mestom denne jazdia spoje. Po?as augusta a septembra a okolo sviatkov sa to tu zvykne zaplni??, tak??e ak mô??ete, si miesta rezervujte dopredu. Sie?? vnútroštátnych letov je vcelku obmedzená. Jednoducho tu ...
Zájazdy a letenky Tunisko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Tunisku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Tuniska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť.
Videá z Tuniska
Aktu??lne po?asie v Tunisku
Sousse
max. ° C
min. ° C
Monastir
max. ° C
min. ° C
Sfax
max. ° C
min. ° C
Kairouan
max. ° C
min. ° C
Tunis
max. ° C
min. ° C
Menová kalkulačka
Euro =
Tuniský dinár
Tunisko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.